Mindennek megvan a maga ideje

Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének.

(Préd 3, 1-8)

 

Kegyelmes Isten, édes Atyám, Te adtad a világnak az időt, amely megállíthatatlan, naponta minden emberre ugyanazt az időt szabtad ki, hogy elvégezze a reá bízott feladatokat. Hálát adok Uram, könyörülő Istenem, hogy itt e földi életemben nekem is kiméred az időt, s hogy sáfárkodni tudjak vele, a Te Igédet is adtad mellé. Milyen jó, hogy nem tudom mennyi időm van még, milyen jó, hogy hitet adtál az idő mellé, hogy annak elfogytával Nálad lesz hajlékom. De hogy e földi életemben fel tudjak készülni a Te országod eljövetelére, az időt is meg kell értenem. Mert mindennek megszabott az ideje. Gyermekeink érkezése, szüleink, nagyszüleink távozása közelebb hozza az örömöt és a fájdalmat a mi saját életünkben. Háborúkban ölnek emberek, mások e háborús területekre mennek missziós munkát végezni, életeket menteni és gyógyítani. Az ember által lerombolt épületek, városok épülnek újjá a Te akaratodból más emberek közreműködésével. Gyászomban sírva, örömömben nevetve és táncolva értem meg a Te akaratodat.

Meg van az ideje a megkeresésnek. Mennyei édes Atyám, kérlek, könyörgök Hozzád, legyen meg az ideje a megkeresésnek a Te akaratod szerint. Keresd meg bárányaidat a Te Szent Fiaddal, a Jézus Krisztussal és tanítványaival, hogy a nyájhoz visszataláljanak. Legyenek hazájuktól elszakadva, más, idegen országban is, a Te Szentlelked adjon útmutatást számukra. Erősítsd meg Gyülekezetedet, kérlek Uram, építsd a Gyülekezetet idegen honban is, a diaszpórában magyar testvéreinknek, magyar testvéreinkkel magyar nyelven. Mert eleget gyűlölködtünk már Felséges Uram, Te tudod, itt az ideje a szeretetnek. Háborúban álltunk egymással, néha önmagunkkal is, Atyám a Krisztusban, add meg nékünk, hogy eljöjjön a béke ideje! A szegények gazdagságával gyarapítsd a Te országodat, a Te nyájadat, a Te gyülekezetedet Atyám!

 

Ámen.

 

Varjas Zsolt

2017.01.14

 

Kedves Testvéreink!

​​
Keresztyén közösségünk szeretettel vár és hív Titeket az augsburgi  alkalmainkra, Istentiszteleteinkre!


"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. "

(Mt 11,28)

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Varjas Zsolt