Isten vagy ember?

Most tehát az embereket akarom meggyőzni vagy Istent? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. (Gal 1,10)

 

Teremtő Atyám, megszülettem erre a földre a Te akaratodból, s mielőtt megszülettem volna, Te már akkor szerettél, kiválasztottál, utamat előkészítetted. Felnőttem, férfivá edzettél, ifjúként már a bűnök forrását megismertem, sokáig utamat kerestem, azt gondolván, én erős vagyok, elrendezek mindent úgy, hogy az az embereknek kedves legyen. Tetszen a hozzám közelállóknak, barátoknak, barátoknak hitt mellém rendelt személyeknek.  Bűnben jártam, mert az embereknek akartam megfelelni. Amellett, hogy a társadalom jogi és erkölcsi szabályait elfogadom, mégis az emberek iránymutatását, a divat, a „trendi értékrendek“ alakították életemet, arra figyeltem, hogy kedves legyek azoknak az embereknek, akik ezt továbbadták, közvetítették részemre. Emberi értékrendek, emberi agy szülte őket, emberi szíveket taposnak el vele, egy megfelelési kényszernek nevezett spirálba taszít, mely ha nem figyelünk igazán, akár örökre rabságba taszíthat.

 

Vajon ki a szabadító ebből az állapotból? Te vagy Uram. Mert nem lehet egyszerre embernek és az Istennek is tetszeni. Legalábbis csak azok az emberek előtt lehetek kedves, akiknek szintén Te vagy kedves Uram, akiknek Te vagy a mértékadó, útmutató, szerető és kegyes Isten, akik hiszik és vallják a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az Örök Életet. Akik nem a világi, emberi, gyarló és önpusztító értékrendeket vallják, nam a nagy liberális, minden keresztyén értéket megtagadó, önfeledten szabad elveket vallók zászlaja alá sorakoznak. Hozzád jövök Uram és akkor eljön a várva várt felszabadító, csodálatos de mégis felelősségteljes érzés, a szabadság Istenéhez és Jézus Krisztushoz tartozás. Nincs többé megfelelési kényszer embernek, nincs több kényelmes széles út, göröngyös és keskeny lesz az út, ám azon az úton vezetsz Uram, amelyen járnom kell és amely út Neked tetsző.

 

Teremtő Atyám, bocsásd meg nekem, hogy bűnömben emberekhez igazítottam magam, emberek által diktált, kitalált ám nem helyes erkölcsi normáknak, divatos és jól hangzó tetteknek akartam megfelelni. A nagy emberi szabadság völgyébe akartam eljutni nyilvánvaló bűnben járva, minden Igédnek ellentmondván. De Te felnyitottad szemem. Hálát adok Neked és azoknak a szeretteimnek, akik a Te keskeny utad felé tereltek és terelnek a mai napig. Hálát adok minden barátomért és szolgatársamért, akiket utamba küldtél, hogy erősítsük egymást, együtt dícsérhessük a Te nevedet és a Szent Fiadat, a Jézus Krisztust, aki emberként járt a földön, mégsem embereknek akart megfelelni, egyedül a Te akaratodnak, de emberek feszítették meg, emberek okoztak neki élete során szenvedést, s ezekért az emberekért, értünk adta drága vérét. Add nekem a Te igédnek hallgatását, olvasását, teremts tiszta szívet bennem, hogy befogadhassam mind azt a csodálatos útmutatást, ami a szabadulás völgyébe és nem a bűnök örök kárhozatába vezet. Tartsd meg Uram az én szeretteimet, barátaimat, gyülekezetemet és lelkészemet hitben és szeretetben, a teljességben élt földi élet és az Örök Élet reményében. Add meg nekem a helyes irányt, a Sátán próbáit taníts meg kiállnom Uram, erős vállat adj nekem a reám váró feladatokhoz. A Te Szent Fiadért, a Jézus Krisztus érdemeiért kérlek!

 

Ámen!

 

 

Varjas Zsolt

2017.01.28.

Kedves Testvéreink!

​​
Keresztyén közösségünk szeretettel vár és hív Titeket az augsburgi  alkalmainkra, Istentiszteleteinkre!


"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. "

(Mt 11,28)

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Varjas Zsolt