Isten Igéje, tanítása

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.“ (2Tim 3, 16-17)

 

            A mai un. szabadelvű, liberális értékeket szemelőtt tartó világban helyünket keressük. Kapcsolatainkat szép lassan a közösségi médiákon keresztül ápoljuk, ott „osztjuk meg“ élményeinket, érzéseinket, s ha az „elküld“ gombot leütöttük, megnyugvással vesszük tudomásul, hogy embertársaink, rokonaink, családtagjaink számára és irányába megtettük azt, amit elvárnak tőlünk. Zászlókba borítjuk „profiljainkat“ egy-egy szörnyű esemény kapcsán, „tetszik“-eljük vagy éppen nem tetszésünket nyilvánítjuk ki, vitákat indítunk, káromoljuk egymást, gyalázzuk és alázzuk egymást. Ha az utolsó szó a miénk, mellkasunkat megfeszítve érezzük a „győzelem“ ízét. Mindezeket gyermekeink készségszinten használják, s lassan értékrend lett a szemünkben, igazságként fogadjuk el mindazt, ami a közösségi médiákban megjeneik.

 

            Vajon jó ez az irány? Vajon ezt akarjuk? Vajon ennyire nincs egymásra időnk? Vajon tényleg átveszi életünk felett az irányítást a technológiai lehetőségeket kihasználva a néhány vezető közösségi háló? Bízom abban, hogy nem. Egy piciny baranyai templom ajtaján egy kifüggesztett tábla áll, amely hírdeti: Jézus hív, de nem telefonon!

 

            Nem kell kitalálnunk, nem kell emberi agyunkat megfeszítve, gondolkodásra kényszerítve kutatnunk a helyes irányt. Nem kell értékrendünket a világhálón keresni. Nem kell irányzatokhoz csapódnunk, divatot követve hétről-hétre, hónapról-hónapra, évről-évre más úton járnunk és magunkat megerősítve bátorítani, hogy ez a helyes irány.

A helyes irány Isten Igéjében és Jézus Krisztus tanításaiban keresendő, és ami az Örömhír, ott meg is találjuk. Mert ahogy Lukács evangéliumában meg van írva: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat.” Merítsük tehát hitünket, szabadságunkat, szeretetünket, életünket Isten Igéjéből, használjuk a Bibliát, Isten Igéjét tanításra, feddésre, megjobbításra, az igazságra való nevelésre, hogy tökéletesek és minden jó cselekesetre felkészítettek legyünk! Ahhoz azonban először nekünk kell kézbe vennünk a Bibliát, megismernünk Isten Igéjét és a megváltó Jézusunk tanításait. Majd ha már a tanítások szívünkbe égtek, akkor érezzük, hazaértünk. Nem kell irányt kutatnunk! Nem kell utakat keresnünk, megnyugvást, békességet, szeretetet találunk, s kimondhatjuk, megtaláltuk amit kerestünk. A tökéletes boldogságot.

 

  •  

 

 

            Teremtő Atyánk, hálát adunk Neked a Te jóságodért, hogy kezünkbe és szívünkbe adtad a Te Igédet. Hálával és soha nem múló szeretettel köszönjük, hogy elküldted a Te egyszülött Fiad, a Jézus Krisztust, aki a kereszten fizetett meg minden bűnünkért, lett Szabadítónk és Megváltónk a Te akaratodból. Életében tanítványait tanította, tanítványain keresztül generációk százai ismerhették meg az Igédet. Szövetséget kötöttél Vele és velünk Mennyei Atyánk, ám ezt a szövetséget mi nem érdemeltük ki. Nem jó irányba haladunk. Nem a Te Igéd a mértékadó napjainkban mindenki számára. Sokan nem találjuk meg a Te igazságodat, vagy fordulunk el Jézus tanításaitól, mert azt gondoljuk, halandó emberként okosabbak vagyunk, mint Te. Mert a divatirányzatokat, közösségi, személytelen, néha uszító és lázító, nem helyes elveket követve keressük utunkat. Keressük mi a helyes irány a gyermekünk nevelésében, a házastársunkkal és szüleinkkel való kapcsolatunkban.

            Könyörögve kérünk Atyánk, teremts tiszta szívet bennünk! Add nekünk, hogy meghalljuk a szavad, addj füleket a hallásra, tedd lelkünket és szívünket befogadóvá a Te Igédre. Ne a látásunkra, hanem a hitünkre hallgassunk, ne legyünk hitetlenek, ne akarjuk mindenáron látni, hova jutunk. Egyszerűen kérünk, tanítsd meg nekünk a Te Igédnek befogadását, alázz meg bennünket Urunk, hogy Hozzád forduljunk, ha utunkat keressük, ha tanácstalanok vagyunk, ha nem tudjuk merre kormányozzuk életünket, de ne csak utolsó mentsvárként tekintsünk Rád, hanem Atyaként, minden nap. Tedd Urunk nyilvánvalóvá, csak a Te utad a helyes irány! Hallgasd meg imánkat önmagunkért, gyermekeinkért, szüleinkért, testvéreinkért, barátainkért és minden embertársunkért. A Te Fiad, a Jézus Krisztus érdemeiért kérünk Mennyei Atyánk! Ámen!

 

Varjas Zsolt

2017.02.18.

Kedves Testvéreink!

​​
Keresztyén közösségünk szeretettel vár és hív Titeket az augsburgi  alkalmainkra, Istentiszteleteinkre!


"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. "

(Mt 11,28)

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Varjas Zsolt