Egy dolgot kérek az Úrtól

„Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában.“

(Zsolt 27,4)

 

Teremtő Atyám, oly jóságos vagy hozzánk emberekhez. Megadtad nekünk az Ima lehetőségét, a kérés, kérések lehetőségét, hogy gyarló emberként kívánságainkat eléd tárhassuk, s az megadassék nékünk. Mert hittel élőknek megadatnak a kérésben, imában foglaltak a Te akaratod szerint. Megadatnak, de mi nem tudunk elég hálásak lenni. Oly sok csodás dolgot kaptam már Tőled drága Mennyei Atyám, ha a mai naptól csak jót cselekszem minden embretársammal sem tudom viszonozni a Te Atyai jóságodat, odaadó szeretetedet.

Gyermekként, amikor édesanyám mesélt az ágy szélén az esti lefekvés után, a mesében olvasta, mi az egyetlen kívánságod? Ó mennyit gondolkodtam gyermekként, de már felnőtt, meglett emberként is, vajon mit kérhetnék, ha egyszer csak egy dolgot kérhetnék. Ma már tudom, bármikor, bármit kérhetek Tőled Uram, hiszen kéréseim meghallgattatnak, Te megadsz nekem mindent, a maga idejében. Ám az egyetlen, a legfőbb kívánság mi lehetne vajon? Hogy a Te házadban lakhassam egész életemben. Ha ezt megadod nekem, bűnös szolgádnak a Szent Lelked erejével, nem kell más nekem. Nem kell más, hisz akkor mindenem megvan. Akkor Krisztusi szeretetben élhetek azokkal, akiket mellém rendeltél e földi életben, a családommal, barátokkal, a gyülekezettel. Láthatom jóságodat, a Szent Fiad szeretetét megtapasztalhatom, békében élhetek a világgal, az emberekkel, önmagammal.

Szerető Atyám, Te aki elküldesz az emberek közé, szenteld meg utamat, add, hogy elvihessem az örmhírt az embereknek, akiket utamba vezérelsz. Add, hogy elmondhassam, nem kell más, csak kérni kell. Kérjétek, s megadatik nektek: „az ÚR házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában“.

 

A Te Szent Lelked vezessen Uram, a Jézus Krisztusért kérlek!

 

Ámen!

 

Varjas Zsolt

2017.01.21.

 

Kedves Testvéreink!

​​
Keresztyén közösségünk szeretettel vár és hív Titeket az augsburgi  alkalmainkra, Istentiszteleteinkre!


"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. "

(Mt 11,28)

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Varjas Zsolt