Az Ígéret

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.“ (Mt 28, 19-20)

 

 

            Teremtő Urunk, Te Fiadat küldted hozzánk a földre, hogy a bűneink megváltás nélkül ne maradjanak. A hálánk és szeretetünk nem lehet elég nagy, hogy megköszönjük, amit értünk tettél Urunk, Istenünk. Nem maradunk a sötétségben, nem veszünk el a sátán karjaiban, mert a szabadító Jézusunk jött el, hogy elveszett bárányait megtalálja, a nyájhoz visszavigye, gondoskodván rólunk örökkön örökké, míg világ a világ.

Mi emberek mindig emberként gondolkodtunk és gondolkodunk. Minden gondunkat, bánatunkat, örömünket, gyászunkat emberként éljük meg, emberként akarjuk feldolgozni, nem kérvén segítséget a Te Igédtől, amelyben mindig mindenre választ találunk. Mi mindig és mindenkor okosnak hisszük döntésünket, sokszor nem kérjük tanácsaidat, nem nézzük mely utakon indulhatunk, mely lehetőségeket adtál nekünk a választásra.

Pedig Ő kért bennünket, higgyünk benne és a Szentlélekben, Te benned Mennyei Atyánk, hogy induljunk, az Igédet vigyük, mint örömhírt az embereknek, akik nem ismerik, akik nem akarják ismerni, hogy mindazt megtartsák velünk együtt, amit Ő megparancsolt nekünk. A szeretete végtelen volt, amely Tőled jött Atyám, a szeretete a pecsét, amely embert és embert örökké magához láncol. A szeretet a legnagyobb „fegyver“, a szeretet az, amivel mindig, mindent el lehet érni, ami örök érvényű marad. A szeretet az alapja minden értékrendnek, a Te Igéd és Jézus Krisztus tanításai szerint is. Aki szeretettel él, megtapasztalja az a szabadságot, azt az erős kötődést az emberekhez, amellyel mindig, mindenhol célba érhet, ármánykodás, emberi cselszövés nélkül.

Jézus ígértetet tett nekünk, hogy velünk lesz a világ végezetéig. Micsoda ígéret, kell-e ennél több? Van-e ennél nagyobb ajándék, minthogy tudjuk, bármi történjék, bármilyen sötét idők jöjjenek, Ő mindig velünk lesz, a világ végezetéig. Őt mindig kérdezhetjük, tanításait olvashatjuk, tanításain keresztül megvilágosodhatunk, útmutatást kaphatunk döntéseink meghozatala előtt, bizonyosságot szerezvén, a helyes irányba megyünk, a keskeny út a helyes út.

 

Teremtő Istenünk, hálát adunk Neked a Te Igédért, hálát adunk Neked a Te Fiadért, Jézus Krisztusért, akit elküldtél e világba, hogy vérét adván bűneinkért, megszebadítson bennünket a kíntól, szenvedéstől és az örök élet ígéretét hozta el nekünk. Segíts nekünk Atyánk megérteni a Te Igédet, magunkba szívni a Szentlelked erejét, befogadni a Jézus Krisztus parancsait. Kérünk Téged add nekünk a tanítványok alázatát, add nekünk a tanítványok hitét, amellyel indultak és amellyel mi is indulhatunk a Te Igédet Örömhírként vinni az embereknek. Add Urunk, Istenünk, hogy ne tántorodjunk meg, hogy Igéddel és Útmutatásoddal éljünk, ez legyen számunkra az Örök Élet forrása, és a Jézusi szeretet járja át mindennapjainkat. Tégy bennünket testvérekké, tedd a népeket barátokká, hogy legyőzhessük a gonosz törekvését, a háborúkat, az éhinséget, megállíthassuk földünk pusztítását. Add Szerető Atyánk, Jézus Krisztus Ígérete csillagként ragyogjon minden ember feje felett, minél több ember tekintsen e csillagra és tudja, Ő velünk van a világ végezetéig. Állítsd elénk Őt, mint a megváltó Urunkat, a Te akaratod szerint.

 

Az Ő érdemeiért kérünk Atyánk!

Ámen!

 

 

 

Varjas Zsolt

2017.02.04

Kedves Testvéreink!

​​
Keresztyén közösségünk szeretettel vár és hív Titeket az augsburgi  alkalmainkra, Istentiszteleteinkre!


"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. "

(Mt 11,28)

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Varjas Zsolt