Az én juhaim hallgatnak a hangomra…   

„Elérkezett Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe. Tél volt. Jézus a templomban, Salamon csarnokában volt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan! Jézus így válaszolt nekik: Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.“

(Jn 10, 22-30)

 

 

Drága mennyei Atyám,

 

Te, a Te egyszülött Fiadat, a Jézus Krisztust küldted el nekünk, hogy a mi bűneink megbocsátást nyerjenek, megszabadítson bennünket a kárhozattól, és az örök élet ösvényét megmutassa nekünk. Mi pedig kételkedtünk és kételkedünk néha a mai napig. Szavait nem hittel, az örök élet reményével hallgatjuk és értjük, hanem emberként, emberi értelmezéssel próbáljuk cáfolni, okosabbak akarunk lenni a Te Igédnél és a Te Szent Fiadnál. Pedig Ő megmondta és megmutatta nékünk, de mi nem hittünk. A Te nevedben végzett cselekedetei tanúskodtak a mi hitetlenségünk cáfolatára, de mi akkor sem láttuk a gerendát a szemünkben, mert nem a Jézus  Krisztus juhaiként éltünk.

Kedves Atyám, hálát adok Néked, hogy mégis a Te Fiad, a Jézus Krisztus elhívását érezhettem, és elindulhattam az Ő nyáját megkeresni, utamon segítettek tanítványai és a Te Igéd Atyám. Köszönöm, hogy bizonyságot szerezhettem, hogy mi nem veszünk el soha, és senki sem ragadhat ki bennünket a Jézus Krisztus és a Te kezedből, Uram. Te mindennél nagyobb vagy Teremtő Istenünk, Te tudod, ismered és alakítod egyedül utunkat, a keskeny ösvény felé vezetsz bennünket, hogy az örök élet legyen a jutalmunk. Hálát adok Uram a jóságodért, hogy sosem hagysz el bennünket, pedig számtalan módon ellened cselekszünk Istenünk!

Vigyázzad és óvjad a Te nyájadat Teremtőm, és add meg nékünk, hogy hallgassunk, hallgathassunk a Te Fiadnak hangjára, hogy eggyé lehessünk benned Atyám a mi Urunkkal, a Jézus Krisztussal, a mi Szabadítónkkal.

 

Ámen

 

Varjas Zsolt

2017.01.07.

Kedves Testvéreink!

​​
Keresztyén közösségünk szeretettel vár és hív Titeket az augsburgi  alkalmainkra, Istentiszteleteinkre!


"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. "

(Mt 11,28)

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Varjas Zsolt