Emlékköveink - 2020.12.06

Áldás, békesség!

Jó reggelt Mindnyájatoknak!

 

Emlékköveink!

 

Gyülekezetünk megalakulásakor Isten arról is gondoskodott, hogy bátorítson bennünket Igéjén keresztül.

Az első néhány ilyen ígéretet hadd osszam meg Veletek, amelyeket kaptunk az utunk elején.

Legyenek ezek kis emlékkövek mindannyiunk számára és úgy tekintsünk rájuk, mint örök érvényű ígéret, amelynek nincs lejárati ideje. Kapaszkodjunk ezekbe bele, emlékeztessük magunkat és egymást, hogy Istennek van terve velünk.

 

Az, hogy ezeket az ígéreteket magunkénak tudhatjuk, ott van benne a TE szereped is. Az imádságaid, a bizonyságtételeid, a beszélgetéseink, vagy csak egyszerűen az által, hogy jelen vagy.

Bármilyen szereped is van, köszönjük hogy vagy nekünk!

 

Az első 5 útravaló Ige, a következő volt:

 

"A messzeségben is megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen."

Jeremiás 31:3

 

"Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél.”

1Krónikák 4:10

 

"Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában."

Ézsaiás 35:6

 

"Így szól az Úr: Úgy lesz, ahogyan elterveztem, az következik be, amit elhatároztam."

Ézsaiás 14:24

 

"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban."

Filippi 4:6-7

 

Négy év van mögöttünk. Sok gyülekezet mögött évtizedekből, sőt évszázadokból van ennyi. Mégis hálás szívvel tekintünk vissza és nemcsak forgatjuk szívünkben a drága ígéreteket, hanem érezzük és látjuk, hogy ez idő alatt is Isten:

- szeret és

- megáld bennünket,

- folyik a patak,

- megvalósulnak tervei és

- őrzi szíveinket és gondolatainkat.

 

Kegyelem ez, hogy benne lehetünk Isten tervében és akaratában.

Egyedül Övé a dicsőség!

Hálásak vagyunk mindnyájatokért és tovabbra is mennyei Édesapánk vezetését követve feszüljünk neki az előttünk álló útnak!

 

Isten nemcsak a Gyülekezetünket akarja vezetni, hanem a Téged is.

Te is fontos vagy számára! Annyira, hogy még a jelentéktelennek tűnő dolgokat is tudja rólad, mint például hajad szálait is számon tartja. Ami fontos, ami számít azokat még inkább!

Kérd és keresd azokat az emlékköveket amit Isten Neked adott és hittel kapaszkodj azokba bele.

Fedezd fel a vele való találkozás örömét és engedd, hogy kijelentse magát számodra és vezessen!

"Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!"

Jeremiás 33:3

 

(Emlékkövek: 5.Mózes 27:1-8)

 

Legyen meg az Ő akarata mindenben!

Legyetek áldottak!

 

 

Kedves Testvéreink!

​​
Keresztyén közösségünk szeretettel vár és hív Titeket az augsburgi  alkalmainkra, Istentiszteleteinkre!


"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. "

(Mt 11,28)

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Varjas Zsolt