Kedves Testvéreink!

​​
Keresztyén közösségünk szeretettel vár és hív Titeket az augsburgi  alkalmainkra, Istentiszteleteinkre!


"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. "

(Mt 11,28)

Kálvin az imádságról

Kálvin: A keresztyén vallás rendszere című könyvében így ír:

Kálvin_az_ifjúAnnyira igaz az, hogy az imádság ássa ki számunkra azokat a kincseket, amelyeket a mi hitünk, miután az Úr evangéliuma azokat kijelentette, meglátott. Már pedig, hogy mennyire szükséges, és hányféle haszonnal jár az imádság gyakorlása, azt szóval nem lehet eléggé kifejezni. Bizonyára nem hiába tanúskodik a mennyei Atya arról, hogy egyedül az ő nevének segítségül hívásában van a mi üdvösségünk és erősségünk, mivel t. i. ezzel hívjuk segélyül az ő gondviselését, hogy a mi dolgaink folyása felett őrködjék; ezzel hívjuk segélyül az ő erejét, hogy minket“Az imádság jótéteménye által érjük el tehát azt, hogy a mennyei Atyánál számunkra letett kincsekhez juthatunk. Az imádság ugyanis az embereknek Istennel való bizonyos társalkodása, amely által az ég legszentebb helyébe hatolva Istent személyesen figyelmeztetik az ő ígéreteire, hogy tapasztalják, ha a szükség úgy kívánja, hogy nem cselekedtek hiábavaló dolgot akkor, amikor hittek Isten szóbeli ígéreteinek. Látjuk tehát, hogy Isten semmi olyan várni valót sem tüz elénk, amit az ő parancsa szerint könyörgésekkel is ne kellene tőle kérni. , gyarló és majdnem egészen elerőtlenedett embereket támogasson, s az ő jóságát is, hogy ezzel minket, kik bűnökkel nyomorúságosan meg vagyunk terhelve, kegyelmébe fogadjon; s végül ezzel kérjük arra, hogy a maga egész teljességében segítségünkre legyen. Ebből ered aztán a mi lelkiismeretünknek véghetetlen nyugalma és békéje. Mert ha a bennünket sanyargató szükséget az Úr előtt előadtuk, már abban a tudatban is bőséges megnyugvást találunk, hogy semmiféle bajunk sincs rejtve ő előtte, akiről meg vagyunk győződve, hogy nekünk a legjobbat akarja és a legjobban képes rólunk gondoskodni” (Inst 3.20.2).

 

 

Forrás: http://patakirefegyhaz.hu/imarol

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Varjas Zsolt