Kedves Testvéreink!

​​
Keresztyén közösségünk szeretettel vár és hív Titeket az augsburgi  alkalmainkra, Istentiszteleteinkre!


"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. "

(Mt 11,28)

Az adományokat hálával fogadjuk az alábbi számlaszámra, legyetek ebben is áldottak!

Az adományokat átutalással testvérgyülekezetünk számlaszámára lehet átutalni, kérjük közleményként beírni: „Adomány Augsburg”

Számlatulajdonos :

Debrecen-Kerekestelepi Református Egyházközség

 

IBAN/Számlaszám:

 

HU89 1110 0609 1985 1299 3600 0001

„Ezért ahogyan mindenben bővelkedtek: hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek“ 2Kor 8,7 


 Az adakozásról írt, hagyott üzenetet a korinthusiakhoz írt második levelében nekünk is Pál Apostol. A „téma“ érzékeny, és a templomból kimenvén, vagy felhívásra adakozni mindig elgondolkodtat bennünket és feltesszük a kérdést: 
Mennyit adjak? A válasz pedig annyira kézenfekvő: kérdezzük Jézust! Uram Jézus, Te mit adtál értem? Te mit adtál nekem? Ugye, fáj a kérdés?! Fáj, mert 
tudjuk a választ, Jézus az életét adta a mi bűneinkért, azért jött, hogy megváltson bennünket, hogy az Atya Isten szeretetében és kegyelmében 
megmaradhassunk. Ehhez képest mi mit adunk? Néhány percet naponta, vagy néhány órát havonta a bűnös életünkből? Jobb esetben hálát adván, más 
esetekben segélykiáltással szólítjuk meg, amikor már baj van?  


 Gazdag vagy szegény vagyok? Gazdag vagy Testvérem, bizony mondom neked, gazdag vagy! Pál Apostol az alábbiakat írja a 9. versben: „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.“ Igen, Jézus Krisztus tett téged gazdaggá, nem az ügyfelek, a főnököd, a tőzsde vagy a csillagok állása és a szerencse. Az örök élet reményét adta a kereszthalálával és a feltámadásával nekünk, neked. „Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.“ Mt 6,21 Mert anyagi javak nélkül jöttünk a világra és úgy is fogunk elmenni. Ez legyen előtted a perselynél az áldás vétele után, amikor Isten áldásával lépsz ki a templom ajtaján, vagy zárod be az ablakot az online Istentisztelet után a számítógépen, és készülsz az átutalásra. Isten elhívott szolgáiként az Evangélium terjesztése, a még meg nem tért lelkek Jézus Urunknak való megnyerése feladatunk és egyben kötelességünk. Az adakozásból befolyt adományokat erre kell fordítani, Isten Igéjének minél szélesebb körben való terjesztésére, hogy örömünk lehessen testvéreink megtérésében. Ne feledd Testvérem, az életünk néhány perc alatt megváltozhat, néhány perc alatt kilátástalannak tűnhet a helyzetünk, földi életünk akár anyagilag is! De Isten Velünk van, Ő egyetlen támaszunk! Így hát fogadjuk be a 2Kor 8,14 igeversének üzenetét: „a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen.“  

 
 Mennyit adj? Kérdezd Jézust és a 
választ tudni fogod! Légy áldott az adakozásban is! 

 

Varjas Zsolt

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Varjas Zsolt